040-68 50 000 info@xpertparkering.se

Vanliga frågor

Jag vill hyra en parkeringsplats. Vad kostar det?

Det kostar olika beroende på var du vill hyra någonstans. Enklast är att du själv läser om de parkeringsplatser du är intresserad av här på vår hemsida och om du har några frågor så kan du kontakta oss.

Jag har läst på er hemsida att det finns månadskort. Vad är det och hur fungerar det?

Månadskort är parkeringstillstånd som berättigar parkering i parkeringshus eller på markparkeringar till en lägre kostnad än vad motsvarande kostnad skulle varit om du betalat parkeringsavgift i biljettautomat under samma tidsperiod. Månadskortet gäller en kalendermånad och gäller i mån av plats.

Månadskorten till parkeringshusen säljs bara i ett begränsat antal varje månad och man kan inte reservera sig eller abonnera på tillstånden utan tillstånden säljs i mån av tillgång. Information om parkeringsvillkor finns att läsa på baksidan av respektive tillstånd.

Månadskorten till markparkeringar säljs i obegränsat antal och ska fyllas i med kulspetspenna. Oifyllt eller felaktigt ifyllt månadskort kan resultera i kontrollavgift.

Månadskorten ska placeras, med tillståndets framsida, väl synligt utifrån i framrutan på bilen.

Jag har hört att man får parkera 5 minuter på parkeringsförbud, stämmer det?

Nej! Det är en seglivad historia som har sin upprinnelse i en ändring av Trafikförordningen 1974. Fram till 1974 fick man parkera 5 minuter på parkeringsförbud. Råder det parkeringsförbud på platsen så får du endast stanna för att släppa av och/eller hämta passagerare samt lasta/lossa skrymmande gods. I princip allt annat räknas som parkering.

Om man sitter i bilen räknas det som parkering?

Ja. Så fort som bilen är stilla och ingen pågående lastning/lossning av skrymmande gods eller om du har stannat för att släppa av eller hämta passagerare så är det en parkering. Du får alltså inte sitta i bilen och vänta om du inte betalar parkeringsavgift.

Jag har fått en kontrollavgift. Hur gör jag om jag vill bestrida den?

Skicka en skriftlig klagan till oss med anledningen till varför din kontrollavgift ska avskrivas. Bifoga gärna underlag som styrker ditt påstående, exempelvis intyg eller biljetter. Kom ihåg att uppge kontrollavgiftens ärendenummer/OCR nummer, fordonets registreringsnummer, ditt namn och din adress. Eventuell betalning av kontrollavgiften ska ske först efter en utredning har gjorts av oss och när ni fått svar från oss. Invändning mot kontrollavgiften ska vara oss tillhanda senast fem (5) vardagar från kontrollavgiftens utskriftsdatum.

Vi avskriver generellt inte kontrollavgifter om orsaken är slarv från parkörens sida. Nedblåsta biljetter, felvända biljetter, glömda biljetter/månadstillstånd avskrivs normalt inte. Inte heller felaktigt ifyllda eller ändrade parkeringstillstånd.

Hur lång är kötiden för att hyra parkeringsplats?

Kötiden variera beroende på beläggningen i det område som du vi hyra i. Kontakta oss för närmare information

Vad är skillnaden mellan en kontrollavgift och en felparkeringsavgift?

En kontrollavgift kan bara utfärdas på så kallad civilrättslig tomtmark (privat mark) och regleras av Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP).

Felparkeringsavgifter utfärdas på så kallad offentligrättslig gatumark (gator, torg, allmän mark) och lyder under Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.
Får du en felparkeringsavgift så är du skyldig att betala avgiften även om du tänker bestrida den. Du betalar till Transportstyrelsen och bestrider felparkeringsavgiften hos Polismyndigheten. Instruktioner om hur du ska göra samt telefonnummer finns normalt att läsa på baksidan av felparkeringsavgiften.

Vi på Xpert Parkering AB utövar endast parkeringsövervakning på civilrättslig tomtmark (privat mark) och har ingenting med den offentligrättsliga gatumarken att göra (allmän mark ex. gata, torg ).

Kan jag parkera min husbil/husvagn på era parkeringar?

Man får lov att parkera med husbil och husvagn på våra parkeringsplatser, enligt parkeringsplatsens förutsättningar. Man får däremot inte använda parkeringsplatsen som camping, dvs man får inte spendera natten på parkeringsplatsen.Om man behöver någonstans att campa går det bra att kontakta närmsta turistinformation för vägbeskrivning  till närmsta lediga camping.

Kan jag betala min parkeringsavgift med kontokort?

Ja. Vi accepterar VISA, MasterCard, Diners Club, OK/Q8, Volvo, Preem, ST1, Shell och Statoil. Vi accepterar inte VISA-Electron eller Maestro.

Hur vet jag att området är tomtmark?

På tomtmark, t ex inom ett bostadsområde, är det i allmänhet markägaren som förbjuder parkering eller anger villkor för att du ska få parkera. För att dessa bestämmelser ska gå att skilja från kommunens ska markägaren sätta upp en skylt vid infarten till området med namn och telefonnummer till dem som övervakar – då är det tomtmark. Parkering på civilrättslig tomtmark regleras i Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (LKOP).

Kontakta oss

Xpert Parkering AB
Box 210
214 28 Malmö

Telefontid
Vardagar 09.30 – 11.30
Telefon: 040 – 68 50 000

E-mail: info@xpertparkering.se