Överklaga kontrollavgift

Vänligen kontakta: HOJAB

Skriftlig överklagan skickas till
(OBS! ange alltid debiteringsnumret på kontrollavgiften i överklagan)

Postadress
Hojab
169 81 Solna

Överklagan via telefon

Mån – Fre. 08.00 – 17.00
Tel. nr: 08-735 29 99

Kontakta oss

Xpert Parkering AB
Box 210
214 28 Malmö

E-mail: syd@apcoa.se
Telefon: 040-685 00 00

På grund av Covid -19 så kan handläggning- och svarstiderna att vara lite längre än normalt.