Förvaltning och projektering

Vi erbjuder förvaltning av parkeringsanläggningar med fullständig drift, såväl parkeringsautomater som parkeringsövervakning och uthyrning.

Vi erbjuder även tjänster som detaljplanearbete, arkitektritningar, planering av nya parkeringsanläggningar eller ombyggnation/renovering av befintliga anläggningar.

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Xpert Parkering AB
Box 210
214 28 Malmö

E-mail: info@xpertparkering.se
Telefon: 040-685 00 00