Förvaltning och projektering

Vi erbjuder förvaltning av parkeringsanläggningar med fullständig drift, såväl parkeringsautomater som parkeringsövervakning och uthyrning.

Vi erbjuder även tjänster som detaljplanearbete, arkitektritningar, planering av nya parkeringsanläggningar eller ombyggnation/renovering av befintliga anläggningar.

Kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Xpert Parkering AB
Box 210
214 28 Malmö

E-mail: syd@apcoa.se
Telefon: 040-685 00 00

På grund av Covid -19 så kan handläggning- och svarstiderna att vara lite längre än normalt.